Trädgårdskurser

Trädgårdslyftet i Bergslagen

Trädgårdslyftet i Bergslagen vill vårda det kulturarv som trädgårdarna utgör och bjuder in till trädgårdsvårdskurser och inspirationsdagar under professionell ledning av kända experter.

Fattigstugan Gamla Hemmet, borgerskapsvillan Odensnäs och bondgården Halvarsviken välkomnar dig nu till vår blogg och våra trädgårdar…