Sådder

Chervil Garden

Detta är en blogg om odlingsåret i en villaträdgård, för inspiration till odling och matlagning.

Den utgår från min egen trädgård på ca 700 kvm, belägen i Vällingby och alltså i växtzon II. Du får följa med på mina odlingsförsök…

Ullevidsdal

I min nya blogg skriver jag om livet i vårt nya hus och mycket om anläggandet av en ny trädgård från scratch. Vår tomt är på 6000 kvm, som varit skog. Vi har lämnat skogen på andra sidan bäcken ca.…

Helens Trädgårdsplätt

Välkommen till min blogg som handlar om min lilla trädgårdsplätt som förvandlats från en liten radhusgräsmatta till min lilla trädgårdsoas med rabatter fulla av perenner och annueler, pallkragar med egensådda grönsaker, frösådder av både grönsaker, annueller och perenner.

Helens Trädgårdsplätt